Διαγωνισμός Ελεγκτικής Υπηρεσίας 4/2015 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Διαγωνισμός Ελεγκτικής Υπηρεσίας 4/2015 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων ΟργανισμώνΗ Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε τον διαγωνισμό ΕΥ 4/2015 για...


Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015
Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.1 (19/6/2015)
Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών- Έγγραφα Διαγωνισμού (8/6/2015)
Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.2 (17/7/2015)
Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.3 (20/7/2015)