Τυπογράφος – Βοηθός Τυπογραφείου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Τυπογράφος – Βοηθός Τυπογραφείου

Τυπογράφος / Βοηθός Τυπογραφείου
Το τμήμα τυπογραφείου της εταιρείας (Enigma Advertising) στην Πάφο
αναζητά προσωπικό.
Προσφέρετε πολύ καλό πακέτο εργασίας και απολαβών αναλόγως προσόντων.
Απαραίτητα προσόντα:
• Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη ή σχετική με το αντικείμενο θέση.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα
με θέμα Printing Office, στο e-mail:info@enigmaadvertising.com