Υπεύθυνος/η και πωλήτριες/ες σε κατάστημα παιδικών ρούχων - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

28 Ιουλίου 2015

Υπεύθυνος/η και πωλήτριες/ες σε κατάστημα παιδικών ρούχων

Νέα αντιπροσωπεία παιδικών ρούχων ζητά υπεύθυνη/ο καταστήματος και πωλήτριες/τές για το κατάστημα της στη Λευκωσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κάτοχος Πτυχίου
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
Υπευθυνότητα και οργανωτικές ικανότητες
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

Απόφοιτοι Λυκείου ή Κολεγίου
Ευχάριστη και θετική προσωπικότητα
Θα προτιμηθούν άτομα που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πέραν των 6 μηνών. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό: infots@cytanet.com.cy