Ενημερωτικοί Οδηγοί του αρκάτη... - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

23 Ιουλίου 2015

Ενημερωτικοί Οδηγοί του αρκάτη...

Απού τό χάραμα τού φού, πάω γιά ν’ αρκατέψω, Γιατί έχω οικογένειαν έσσω μου γιά νά θρέψω

 •  Οδηγός Ασφαλισμένου
 •  Οδηγός Εργοδότη
 •  Οδηγός Σύνταξης Γήρατος και Κοινωνικής Σύνταξης
 •  Οδηγός Επιδόματος Ορφανίας, Βοηθήματος Κηδείας και Σύνταξης Χηρείας
 •  Οδηγός Επιδόματος Ανεργίας
 •  Οδηγός Επιδόματος Ασθενείας και Σύνταξης Ανικανότητας
 •  Οδηγός για Παροχές Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών
 •  Οδηγός Επιδόματος Μητρότητας και Βοηθήματος Τοκετού
 •  Οδηγός για την περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νομοθεσία
 •  Οδηγός για την προστασία των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
 •  Οδηγός για Νομοθεσία Ετησίων Αδειών Μετ΄ Απολαβών
 •  Οδηγός Πληρωμής Εισφορών μέσω Διαδικτύου
 •  Οδηγός για Επαναπατρισθέντες
 •  Οι Διατάξεις της Ε.Ε. για την Κοινωνική Ασφάλιση (έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
 •  Κατάλογος ωφελημάτων κοινωνικής κάρτας

 • Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Λεωφόρος Βύρωνος 7
  1465 Λευκωσία 
  Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/sid
  Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 22401600
  Τηλεομοιότυπο: 22672984