Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Προκήρυξη Μόνιμης Θέσης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

30 Αυγούστου 2015

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Προκήρυξη Μόνιμης Θέσης

Προκήρυξη Μόνιμης Θέσης στην Νευρολογική και Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία στο Πανεπ. Λευκωσίας
Το πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας ενδιαφέρεται να προσλάβει σε μόνιμη θέση δυο καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο την Νευρολογική και την Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό (ή τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) με ειδίκευση στην νευρολογική ή καρδιο-αναπνευστική φυσικοθεραπείας, σημαντική κλινική εμπειρία και έρευνα.
Αποστολή αιτήσεων και βιογραφικών μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματοςhttp://vacancies.unic.ac.cy/ .  Η θέση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη πλήρωση της.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με το Δρ. Στεφανάκη στο 228412564 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:stefanakis.m@unic.ac.cy  
Για πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων επικοινωνήστε με τη κ. Μαρία Οδυσσέως στο 22841535 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:odysseos.m@unic.ac.cy.