ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

23 Αυγούστου 2015

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • ‘Αριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Άψογες οργανωτικές ικανότητες
  • Πείρα όχι πέραν των 8 μηνών σε παρόμοια θέση ( Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ  ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔ)

ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝ :
  • Κάτοχος διπλώματος Γραμματειακών Σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν βιογραφικά  στο email : mikaela@invelopmentpartners.com μέχρι τις 28/8/2015