Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ: Κενές Θέσεις Εργασίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

3 Αυγ 2015

Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ: Κενές Θέσεις Εργασίας

Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ: Θέσεις Εργασίας
1. Τεχνικός ραδιοφώνου
Ο Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ ζητά να προσλάβει Τεχνικό Ραδιοφώνου με έδρα τη Λευκωσία.
O κατάλληλος υποψήφιος θα προσληφθεί κάτω από σχετικό επιχορηγημένο πρόγραμμα της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το σχέδιο, προβλέπει την προσφορά εκπαίδευσης από την εταιρεία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο κατάλληλος υποψήφιος:
• Eίναι κατά προτίμηση απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τεχνικό κλάδο. (Θα εξεταστούν και αιτήσεις αποφοίτων τεχνικής σχολής)
• Eίναι καλός γνώστης των ηλεκτρονικών και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Γνωρίζει καλά την Αγγλική Γλώσσα.
• Είναι εργατικός και διατεθειμένος να εργάζεται με το σύστημα βάρδιας.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Διατήρηση των ραδιοπομπών.
• Διατήρηση των microwave link system.
• Διατήρηση των γεννητριών.
• Διατήρηση του ραδιοφωνικού και ακουστικού εξοπλισμού.
• Διατήρηση του εξοπλισμού των Live Links.
Η Εταιρεία θα παρέχει ειδική εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: vacancies@diaspublishing.com μέχρι τις 12 Αυγούστου 2015.
2. Τεχνικός τηλεόρασης
Η Tηλεόραση Sigma ζητεί να προσλάβει Τεχνικό Τηλεόρασης με έδρα τη Λευκωσία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο κατάλληλος υποψήφιος:
  • Είναι κατά προτίμηση απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τεχνικό κλάδο. (Θα εξεταστούν και αιτήσεις αποφοίτων τεχνικής σχολής).
  • Είναι καλός γνώστης των ηλεκτρονικών, και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Γνωρίζει καλά την Αγγλική Γλώσσα.
  • Είναι εργατικός και διατεθειμένος να εργάζεται με το σύστημα βάρδιας.
  • Έχει εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνια σε τηλεοπτικό σταθμό.
  • Η Εταιρεία θα παρέχει ειδική εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: vacancies@sigmatv.com μέχρι τις 12 Αυγούστου 2015.