Προκήρυξη θέσης στην ΚΟΠ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

20 Αυγούστου 2015

Προκήρυξη θέσης στην ΚΟΠ

Αποτέλεσμα εικόνας για κοπΠέμπτη, 20 Αυγούστου 2015
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά να προσλάβει άτομο το οποίο μεταξύ άλλων θα είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα:
-Αρχειοθέτηση οπτικού υλικού της Ομοσπονδίας
-Διαχείριση και επεξεργασία (μοντάζ) οπτικού, αρχειακού υλικού.
-Συνεργασία με τμήμα διαιτησίας για ετοιμασία και επεξεργασία οπτικού υλικού για θέματα διαιτησίας.
-Κινηματογράφηση  εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και ετοιμασία του υλικού για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω προσόντα:
-Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
-Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, κ.λ.π).
Προηγούμενη πείρα, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα προσόντα και βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παραδοθούν στο Γενικό Διευθυντή ΚΟΠ, κ. Ανθούλη Μυλωνά, μέχρι τις 31/08/2015.
ω