Προκήρυξη Προγράμματος πέντε (5) υποτροφιών εξωτερικού στον τομέα της «Ψυχιατρικής», με επιλογή, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», ακαδ. έτους 2015-2016. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Προκήρυξη Προγράμματος πέντε (5) υποτροφιών εξωτερικού στον τομέα της «Ψυχιατρικής», με επιλογή, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», ακαδ. έτους 2015-2016.

Αποτέλεσμα εικόνας για ικυΙΚΥ: Προκήρυξη Προγράμματος πέντε (5) υποτροφιών εξωτερικού στον τομέα της «Ψυχιατρικής», με επιλογή, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», ακαδ. έτους 2015-2016. Προκήρυξη: Ανακοινώνεται η χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το εξωτερικό, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».
• αξιολόγηση των υποψηφίων
Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Φρόσω Παπασταματίου, τηλ.: 210 3726364,fpapasta@iky.gr
Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr
Ελένη Ζωγράφου, τηλ.: 210 3726346, ezografou@iky.gr
Email Τμήματος διαγωνισμών: diagwnismoi@iky.gr
• για την παρακολούθηση των υποτρόφων κληροδοτημάτων
Νάγια Οικονομοπούλου (210 3726328, necono@iky.gr)
Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, που επιθυμούν, είτε να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή (3 θέσεις υποτροφιών), είτε να κάνουν κλινική ή πειραματική έρευνα (2 θέσεις υποτροφιών), στο εξωτερικό.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2015.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.
Οι Υποτροφίες μέσω του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» δίνονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ή για κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό, σε αντικείμενα που άπτονται του τομέα της ψυχιατρικής.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2015.
Πληροφορίες για την: