Ζητείται προσωπικό σε κατάστημα οπτικών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

3 Σεπ 2015

Ζητείται προσωπικό σε κατάστημα οπτικών

Αποτέλεσμα εικόνας για οπτικοςΚατάστημα Οπτικών στην περιοχή Μακεδονίτισσας στη Λευκωσία (Κύπρο) ζητά να προσλάβει:

«Οπτικούς / Τεχνικούς Οπτικούς»
(Μερικής και Πλήρους Απασχόλησης)

Η Θέση
Οι κάτοχοι της θέσης θα έχουν την ευθύνη για οφθαλμολογικές μετρήσεις, δημιουργία παραγγελιών γυαλιών και φακών επαφής, για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών στην επιλογή του κατάλληλου σκελετού γυαλιών και όπου χρειάζεται την επισκευή τους ή την διασφάλιση της καλής εφαρμογής τους.

Σημειώνεται ότι τα άτομα που θα προσληφθούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης.

Προσόντα
•    Πτυχίο/ δίπλωμα Οπτικού ή Οπτομέτρη
•    Σχετική εμπειρίας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα
•    Πολύ καλές Οργανωτικές Ικανότητες
•    Ευχάριστη προσωπικότητα
•    Επικοινωνιακές Δεξιότητες
•    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
•    Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Microsoft Office)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό τους στο Φαξ: 22378500 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση instituteofdevelopment@yahoo.com διευκρινίζοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, το αργότερο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Τονίζεται ότι όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού