κενές θέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

κενές θέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

    Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ. 

    Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

  •  Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 11/09/2015. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Senior Military Advisor to the Executive Director (AD 10) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/026
  •  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Business Continuity Officer- Reference: eu-LISA/15/ CA/FGIV/6.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2015)
  •  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASA (European Aviation Safety Agency) -Flight Test Pilot – Rotary Wing (AD 10) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/027 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25/09/2015)
  •  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F) HR Officer - Finance and Payroll Management Ref.: ECHA/TA/2015/007 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/10/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
  •  Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- IT Project Manager -- Temporary Agent (M/F) Ref.: ECHA/TA/2015/006 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 21/09/2015, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))


  • Αποτέλεσμα εικόνας για Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς