Αιτήσεις για καθηγητές/τριες Τουρκικής Γλώσσας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Αιτήσεις για καθηγητές/τριες Τουρκικής Γλώσσας

Αιτήσεις για καθηγητές/τριες Τουρκικής Γλώσσας
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από καθηγητές/ τριες Τουρκικής Γλώσσας, για παράδοση μαθημάτων της ειδικότητας τους, στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, για περίοδο δύο μηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα του πτυχίου Τουρκικής Γλώσσας ή άλλων συναφών τίτλων σπουδών εάν υπάρχουν, καθώς και της αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου.

Η πείρα στη διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 25/09/2015 μέχρι Παρασκευή 02/10/2015. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο Διοικητή Σχολής Ξένων Γλωσσών στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Τηλ. 22808255).
 
Λεωφόρος ΡΙΚ
Τ.Θ. 23636
1685 Λευκωσία
(Τηλ. 22808225/ Fax: 22808294)


Σημειώνεται ότι, εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων από το Αρχείο της Αστυνομικής Ακαδημίας ή μέσω του Διαδικτύου, στην ιστοσελίδα http://www.police.gov.cy
Επιπρόσθετα Στοιχεία
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Δικαιοσύνη, Δημόσια Τάξη και Άμυνα
Υποκατηγορία: Δημόσια τάξη


Αποτέλεσμα εικόνας για police teacher