Τα καταστήματα γαλλικής μόδας CELIO ζητούν να προσλάβουν για το κατάστημα τους στη Πάφο στο King’s Avenue Mall ΥπεύΘυνο/η καταστήματος. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Τα καταστήματα γαλλικής μόδας CELIO ζητούν να προσλάβουν για το κατάστημα τους στη Πάφο στο King’s Avenue Mall ΥπεύΘυνο/η καταστήματος.

Τα καταστήματα γαλλικής μόδας CELIO ζητούν να προσλάβουν για το κατάστημα τους στη Πάφο στο King’s Avenue Mall ΥπεύΘυνο/η καταστήματος. Απαραίτητα προσόντα: διοίκηση, καθοθήγηση και εκπαίδευση  της ομάδας, σχεδιασμός και οργάνηση καημερινών λειτουργιών του καταστήματος, εξυπηρέτηση πελατών, ευχάριστη προσωπικότητα. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Σχετική πείρα σε ανάλογο κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Για περισότερες πληροφορίες και προσωπική συνεύντευξη επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 884 900 κα Έλενα Αντρέου