Προσφορές για την αγορά αθλητικού υλικού (ρουχισμού) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Προσφορές για την αγορά αθλητικού υλικού (ρουχισμού)

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου υπενθυμίζει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές για την αγορά αθλητικού υλικού (ρουχισμού) για το τμήμα της Σχολής Προπονητών ως πιο κάτω:

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Φόρμες (ζεύγη) 500
2. Παντελονάκια αίθουσας (βερμούδα) 500
3. Φανέλες αίθουσας 500
4. Φανέλες προπόνησης 1000
5. Παντελονάκια προπόνησης 500

Λεπτομέρειες και όροι προσφοράς:

*Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν δείγματα όλων των ειδών στα οποία θα αναφέρεται η προσφορά.

*Το υλικό θα παραδίδετε τμηματικά στην Ομοσπονδία, η οποία θα ενημερώνει τον προμηθευτή 15 μέρες πριν την ημερομηνία παράδοσης.

*Η πληρωμή θα γίνετε από το λογιστήριο της ΚΟΠ εντός ενός μήνα από την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου, το οποίο θα αφορά την συγκεκριμένη παράδοση.

*Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δύναται να απορροφήσει το πιο πάνω υλικό εντός 2 χρόνων.

*Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την χαμηλότερη προσφορά.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 πριν τις 14:00.