Κυπριακή Δημοκρατία, Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

23 Δεκ 2015

Κυπριακή Δημοκρατία, Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. (Η θέση
είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: €47.406, 49.325,
51.244, 53.163, 55.082, 57.001 και Α16: €52.026, 53.945, 55.864, 57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες
Κλίμακες). Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί/προαχθεί
εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών
Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως
2014. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση
από καιρό σε καιρό.
Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών