Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή και πέντε (5) θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

12 Φεβ 2016

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή και πέντε (5) θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη
βαθμίδα του Καθηγητή και πέντε (5) θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα ή
Επίκουρου Καθηγητή.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΘΕΣΕΙΣ:
Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Γενική Χειρουργική»
Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Εσωτερική Παθολογία»
Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Παιδιατρική»
Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα:
“Γυναικολογία”
Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Επιδημιολογία /Δημόσια Υγεία»
Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Γενική Χειρουργική»
Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Ογκολογία/Αιματολογία»
Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Εσωτερική Παθολογία»
Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Ιστοπαθολογίας»