3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Λογιστηρίου) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

20 Μαΐου 2016

3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Λογιστηρίου)

06/05/2016
3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Λογιστηρίου)
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις (3) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Λογιστηρίου) - μέχρι τις 30/5/2016

Για την προκήρυξη σε PDF, επιλέξτε εδώ 

Για την διόρθωση της προκήρυξης ημερομηνίας 6 Μαΐου 2016 όπως δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 13 Μαΐου 2016, σε PDF, επιλέξτε 
εδώ