Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις (3) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

20 Μαΐου 2016

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις (3) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου)

06/05/2016
3 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Εργαστηρίου)
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις (3) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου) μέχρι τις 30/5/2016

Για την προκήρυξη σε PDF, επιλέξτε εδώ 

Για την διόρθωση της προκήρυξης ημερομηνίας 6 Μαΐου 2016 όπως δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 13 Μαΐου 2016, σε PDF, επιλέξτε 
εδώ