ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Εμπορικό τμήμα/Τμήμα Μarketing - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Wednesday, 15 June 2016

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Εμπορικό τμήμα/Τμήμα Μarketing

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. IDEES PUBLICATIONS LTD
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Εμπορικό τμήμα/Τμήμα Μarketing
Καθήκοντα:
Η θέση απαιτεί τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο εμπορικό τμήμα και κυρίως στις διαδικτυακές πωλήσεις, με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου για τις ιστοσελίδες της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
        Ηλικία 25-35
        Πτυχίο Marketing ή Sales ή Communication
        Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
        Άριστη γνώση Αγγλικών
        Άριστη γνώση Η/Υ, ειδικά Internet και Ms Οffice
        Μεταπτυχιακό σε Digital Marketing ή εμπειρία On-line πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
-Μισθός και ωφελήματα αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idees@idees.com.cy μέχρι τις 22 Ιουνίου.