ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

30 Ιουνίου 2016

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. IDEES PUBLICATIONS LTD ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημιουργικό Τμήμα: 

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ Καθήκοντα: Η θέση απαιτεί τη διεξαγωγή δημιουργικών εργασιών σε εκδοτικό οίκο, όπως η σελίδωση περιοδικών, σχεδιασμό έντυπου υλικού, διαχείριση και προετοιμασία δεδομένων για ιστοσελίδα, χειρισμός διαδικτυακής πλατφόρμας κτλ. Απαραίτητα προσόντα: • Ηλικία 25-40 • Πτυχίο Graphic Designer • Δημιουργικότητα • Άριστη γνώση Αγγλικών • Άριστη γνώση Η/Υ • Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων: Adobe Photoshop και Adobe InDesign -Μισθός και ωφελήματα αναλόγως προσόντων και πείρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idees@idees.com.cy μέχρι τις 15 Ιουλίου.