Έργα και ημέρες της Κυπριακής Δημοκρατίας, πότε θα πληρώσουν αυτοί που κάνουν τις προαγογές….. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Thursday, 30 June 2016

Έργα και ημέρες της Κυπριακής Δημοκρατίας, πότε θα πληρώσουν αυτοί που κάνουν τις προαγογές…..

Ο κ. Κ, ο οποίος αφυπηρέτησε πρόωρα από τη Δημόσια Υπηρεσία από τις 22 Φεβρουαρίου 2013 και κατείχε τη μόνιμη θέση Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2012 μέχρι την αφυπηρέτησή του. (Π.Φ. 16453)


Οι πιο κάτω, οι οποίες αφυπηρέτησαν από τη Δημόσια Υπηρεσία και είχαν προαχθεί από την 1η Μαρτίου 2012 στη μόνιμη θέση Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (γνωστοποίηση αρ. 130 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4593 και ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2012), και των οποίων η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2012 μέχρι την αφυπηρέτησή τους: Χ και  Α