Μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Ειδικού Επιστήμονα για Έρευνα – Ερευνητή Α) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

2 Ιουλίου 2016

Μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Ειδικού Επιστήμονα για Έρευνα – Ερευνητή Α)

TΕΠΑΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΤο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Ειδικού Επιστήμονα για Έρευνα – Ερευνητή Α) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευή πλατφόρμας συστάσεων αναγκών για τους υπεύθυνους χάραξης στρατηγικών πληροφόρησης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής»
Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν
 1. Διδακτορικό από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (πολιτικές επιστήμες, ευρωπαική πολιτική)
 2. Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη.
 3. Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν
 4. Άριστη γνώση και εμπειρία στη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων.
 5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες του υποψηφίου θα ανέρχονται από €2582,78 μέχρι €2888,02. Θα παρέχεται 13ος μισθός ο οποίος ενσωματώνεται κατά’ αναλογία στην μηνιαία αντιμισθία. Η εργοδότηση θα είναι για 6 μήνες, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη 6 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
 1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
 2. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες)
 3. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά)
 4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 5. Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις
 6. Στοιχεία επικοινωνίας
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση HRecruits@cut.ac.cy με θέμα «Αίτηση για την θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Ειδικού Επιστήμονα για Έρευνα – Ερευνητή Α) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου» το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.
Σημειώνεται ότι:
- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλα Τσαπατσούλη στην ηλεκτρονική διεύθυνσηnicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy