ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Friday, 15 July 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δέχεται αιτήσεις για σύναψη συνεργασίας σε εμπορικά θέματα με ένα (1) εμπορικό συνεργάτη, σε επίπεδο αγοράς υπηρεσιών συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας.

 1. Καθήκοντα και Ευθύνες Εμπορικού Συνεργάτη:
1.1) Υπεύθυνος (η) για όλα τα εμπορικά θέματα της Ομοσπονδίας, με συμβουλευτικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για εκπόνηση εμπορικής πολιτικής.
1.2) Υπεύθυνος (η) για την εκτέλεση της εμπορικής πολιτικής της Ομοσπονδίας που συμπεριλαμβάνει, όχι κατά αποκλειστικότητα, τα ακόλουθα:
1.2.1) Προσέλκυση εμπορικών εταίρων
1.2.2) Δημιουργία εμπορικών εσόδων
1.2.3) Διαχείριση όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας
1.2.4) Μεγιστοποίηση της εμπορικής δράσης της Ομοσπονδίας
1.2.5) Αξιοποίηση και ανάπτυξη του ενεργητικού της Ομοσπονδίας και των υπηρεσιών της για εμπορικούς σκοπούς
1.2.6) Διασύνδεση της εμπορικής λειτουργίας με τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
1.3) Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
1.4) Διοργάνωση και εποπτεία εκδηλώσεων και προωθητικών ενεργειών
1.5) Καλλιέργεια εμπορικής κουλτούρας
1.6) Συμμετοχή στην ετοιμασία αναφορών προς τη Διεύθυνση και το ΔΣ
1.7) Παρακολούθηση της λογιστικής υποστήριξης του εμπορικού τμήματος
1.8) Άλλα συναφή καθήκοντα που περιοδικά αναθέτει ο Γενικός Διευθυντής ή και το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Απαιτούμενα Προσόντα: 
2.1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στον Κλάδο του Μάρκετινγκ ή της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διαφήμισης ή Δημοσίων Σχέσεων. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή/και άλλο επαγγελματικό δίπλωμα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Τυχόν απουσία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με επταετή τουλάχιστον εμπειρία στα ίδια καθήκοντα που απαιτεί η θέση.
2.2) Τριετής τουλάχιστον εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση.
2.3) Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
2.4) Ακεραιότητα χαρακτήρα,  οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
2.5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
2.6) Πολύ καλή γνώση της αγοράς. Καλή γνώση της αθλητικής πραγματικότητας στον εμπορικό τομέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

3. Όροι Εργασίας 
3.1) Θα δοθεί μηνιαίο επίδομα παραστάσεως και υψηλή προμήθεια επί των νέων πωλήσεων
3.2) Η συνεργασία θα έχει προσωρινή διάρκεια μέχρι 31/12/2016, κατά την οποία ημερομηνία η Ομοσπονδία δύναται να συνεχίσει ή/και να αναπροσαρμόσει τη συνεργασία, αναλόγως δύο αξιολογήσεων που θα λάβουν χώρα στο ενδιάμεσο.
3.3) Λεπτομέρειες θα δοθούν κατά τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων

4.  Αιτήσεις
4.1) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 στις 13:00 (ώρα Κύπρου) και είτε να παραδοθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Ολυμπιακό Μέγαρο, Αμφιπόλεως 21 Στρόβολος, 2025, Λευκωσία) ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή προς το Γενικό Διευθυντή, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.giftania@basketball.org.cy
4.2) Η κάθε αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφία διαβατηρίου, πληροφορίες επικοινωνίας για τουλάχιστον δύο άτομα που μπορούν να δώσουν συστάσεις και σύντομο σημείωμα μέχρι 500 λέξεις το οποίο να υποβάλλεται για περαιτέρω παρουσίαση του υποψηφίου και υποστήριξη της υποψηφιότητας του.