Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

Ζητείται άτομο από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου για ολική απασχόληση το οποίο κατέχει πτυχιακό τίτλο σπουδών, γνώσεις Η/Υ, άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα επισυνάπτοντας τα σχετικά σας προσόντα στο medicalcouncil@moh.gov.cy