ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

2 Ιουλίου 2016

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 399 Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ), δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση έντεκα (11) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, που χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία, και παρέχονται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE, για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 399 και την Αίτηση με αρ. 81, από τα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν συστημένη, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016, ώρα 2.00 μ.μ. 3. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλ. +35722456433, Φαξ +35722673910 ή/και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ikyk@ikyk.org.cy Αριθμός 377


ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 402 Υποτροφίες που παραχωρούνται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για εκπαίδευση Κυπρίων στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας για το 2016 Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ), δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ∆ημόσιας Υπηρεσίας, της ∆ημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου, της Αστυνομικής ∆ύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών που θα χρηματοδοτηθούν από τη ∆ημοκρατία για εκπαίδευση στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στην Κύπρο. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 402 και Αίτηση με αρ. 84 από τα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν, συστημένη μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016, ώρα 2.00 μ.μ. 3. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλ. 22456433, φαξ 22673910, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ikyk@ikyk.org.cy ή/και στα τηλ. 22404102/152 (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας).