Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων, ΛΑΤΣΙΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Friday, 26 August 2016

Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων, ΛΑΤΣΙΑ

Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:


  1. Μιας κενής έκτακτης θέσης καθαρίστριας Κλίμακα Ε1 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.
  2. Μιας θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
(Για κάθε θέση θα συμπληρώνεται ξεχωριστή αίτηση).
Για εξασφάλιση σχετικής αίτησης και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία Σχολικής Εφορείας Κοκκινοχωρίων που στεγάζονται στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου, κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων (τηλέφωνο 23740434).

Οι αιτήσεις, αφού τοποθετηθούν σε φάκελο στο οποίο να αναγράφεται, αντίστοιχα, η ένδειξη «θέση έκτακτης καθαρίστριας» ή «θέση Σχολικού Βοηθού/Συνοδού) να παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας, υπόψη Προέδρου Σχολικής Εφορείας Κοκκινοχωρίων το αργότερο μέχρι τη 1.00 μ.μ. της Δευτέρας, 29 Αυγούστου 2016.

ΛΑΤΣΙΑ


Η Σχολική Εφορεία Λατσιών δέχεται αιτήσεις για τρεις θέσεις Σχολικής/ού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες για το Γυμνάσιο και Λύκειο Λατσιών.
Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Λατσιών, (Αργολίδος 31, Λατσιά, εντός του Λυκείου Λατσιών, τηλ.22483254) από τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016 μέχρι την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 2.30 μ.μ.