Υπεύθυνος Αποθήκης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Υπεύθυνος Αποθήκης

AK Kounnaris Ltd: Θέση Εργασίας – Πάφος

Υπεύθυνος Αποθήκης

Εάν διαθέτεις τα πιο κάτω προσόντα:
•    Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης, επικοινωνίας ,
•    Ικανότητα  προετοιμασίας και αποστολής παραγγελιών
•    Ομαδικό Πνεύμα
•    Γνώση κυκλώματος αποθήκης και ταξινόμησης
•    Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•    Κάτοχος άδειας οδηγού
•    Προσανατολισμός στη λεπτομέρεια
•    Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα

Σαν υπεύθυνος αποθήκης , διανομέας θα έχεις τις πιο κάτω Αρμοδιότητες:
•    Παρακολούθηση αποθεμάτων .
•    Παραγωγική και σωστή λειτουργία της αποθήκης .
•    Προετοιμασία και ταξινόμηση παραγγελιών.
•    Φόρτωση , διανομή  παραγγελιών καθώς και συντονισμό του δρομολογίου.

Εμείς θα σου προσφέρουμε:
•    Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•    Εκπαίδευση ( Τα άτοµα που θα επιλεγούν θα τύχουν εκτεταµένης εκπαίδευσης στο αντικείµενο που θα ασχοληθούν. )

Οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν στο 70007279
AK KOYNNARIS LTD
Αγίας Μαρινούδας 100, 8240 Γεροσκήπου,Πάφος