Κυπριακή Δημοκρατία - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Κυπριακή Δημοκρατία

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΕΕΒΤ/ΥΒΤ/04/16 - «ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ »

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου.

Το ΥΕΕΒΤ θα αγοράζει υπηρεσίες από υποψήφιους ανάδοχους με βάση τη σειρά κατάταξης, την ειδικότητα και διαθεσιμότητα τους στον τελικό κατάλογο δικαιούχων που θα καταρτιστεί στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Η ανάθεση θα γίνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΕΕΒΤ ανά ειδικότητα για κάθε προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών.
Οι ανάδοχοι που θα παρέχουν Υπηρεσίες θα τυγχάνουν σχετικής εκπαίδευσης.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονταιμόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας διαδικτυακής υπηρεσίας - βλέπε  Διαδικασία Υποβολής Αίτησης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου