Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου.

    Συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας αφορούν τις πιο κάτω ειδικότητες:

Μηχανική Μηχανολογίας, Μηχανική Παραγωγής, Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Ενεργειακή Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Μηχανική Ηλεκτρολογίας, Χημική Μηχανική, Μηχανική Πληροφορικής, Λογιστική, Διοίκηση επιχειρήσεων ή/και Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικά ή/και Εμπορικά, Χρηματοοικονομικά

Το ΥΕΕΒΤ θα αγοράζει υπηρεσίες από υποψήφιους ανάδοχους με βάση τη σειρά κατάταξης, την ειδικότητα και διαθεσιμότητα τους στον τελικό κατάλογο δικαιούχων που θα καταρτιστεί στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Η ανάθεση θα γίνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΕΕΒΤ ανά ειδικότητα για κάθε προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών.

Οι ανάδοχοι που θα παρέχουν Υπηρεσίες θα τυγχάνουν σχετικής εκπαίδευσης.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

>>>Πατήστε ΕΔΩ για την προκήρυξη 

>>>Πατήστε ΕΔΩ για για όλες τις λεπτομέρειες και την ηλεκτρονική αίτηση:

       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου