Αίτηση για Συμμετοχή σε Γραπτή Εξέταση Σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Αστυνομία / Πυροσβεστική Νόμος 6(1) του 1998 - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Αίτηση για Συμμετοχή σε Γραπτή Εξέταση Σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Αστυνομία / Πυροσβεστική Νόμος 6(1) του 1998

Αίτηση για Συμμετοχή σε Γραπτή Εξέταση Σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Αστυνομία / Πυροσβεστική Νόμος 6(1) του 1998
Αστυνομική Ανακοίνωση 1 - Κενές θέσεις στην Αστυνομία - 16/12/2016

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες) ηλικίας 18 μέχρι και 35 ετών, για πλήρωση 210 κενών θέσεων Αστυφυλάκων και 40 κενών θέσεων Πυροσβεστών. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α3: €11.055, 11.166, 11.277, 11.614, 11.969, 12.324, 12.679, 13.034, 13.509, 14.022, 14.535, 15.048, 15.561 Α5: €11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708 και Α7(ii): €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 


Αποτέλεσμα εικόνας για astynomia
25.710, 26.539 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία, προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Οι προσλήψεις θα γίνουν για πρώτη φορά στη βάση νέων κριτηρίων που καθορίστηκαν μετά από μελέτη και στηρίζονται σε υψηλές προδιαγραφές ως αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης, τα οποία και ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27/11/2016. Από τα κριτήρια αυτά, ξεχωρίζουν οι ψυχομετρικές εξετάσεις, η αναβάθμιση της δοκιμασίας αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, ο καθορισμός Δείκτη Μάζας Σώματος, καθώς επίσης και η κατάργηση της προφορικής συνέντευξης.
Οι υποψήφιοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στο πεδίο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ», αφού προηγουμένως δημιουργήσουν σχετικό προφίλ. Για θέματα λειτουργικότητας ως προς τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, η πρόσβαση στο Σύστημα «Αριάδνη» πρέπει να γίνεται μέσω των μηχανών αναζήτησης (Browser) Mozilla Firefox ή Internet Explorer, έκδοσης 9 ή νεότερη. Οι αιτήσεις, θα υποβάλλονται από η ώρα 07.00 της 19.12.2016 μέχρι και η ώρα 24:00 της 23.01.2017. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €45 και θα καταβάλλεται μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 16.12.2016, ή στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Αστυνομίας www.police.gov.cy, ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808247 και 22808483. Για θέματα τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη δημιουργία του Προφίλ ή με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτίνονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, στο τηλ. 22601395.