Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά προσφορές για την αεροπορική μεταφορά μελών της στην Αγγλία. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά προσφορές για την αεροπορική μεταφορά μελών της στην Αγγλία.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά προσφορές για την αεροπορική μεταφορά μελών της στην Αγγλία.

Η αποστολή θα αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για τον πιο κάτω προορισμό (οικονομικές θέσεις):

Άφιξη στη Αγγλία τη Δευτέρα , 27 Φεβρουαρίου 2017 από Λάρνακα (άφιξη στη Αγγλία νωρίς το απόγευμα)

Επιστροφή στη Κύπρο τη Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017 προς Λάρνακα (αναχώρηση από Αγγλία νωρίς το απόγευμα)

Σημειώνεται ότι τα (δυο) 2 πιο κοντινά Αεροδρόμια για το προορισμό της αποστολής είναι τα ακόλουθα :

East Midlands Airport και Birmingham Airport

Η προσφορά να αναφέρει τιμή ανά εισιτήριο συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίων (οι φόροι να αναφέρονται ΚΑΙ ξεχωριστά) και να συμπεριλαμβάνει και μία αποσκευή.

Οι προσφορές να αποσταλούν με email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο amylonas@cfa.com.cy με cc στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις amorias@cfa.com.cy και hkyrillou@cfa.com.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

Προσφορά που δεν θα αποσταλεί και στις τρείς (3) πιο πάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις δεν θα γίνει αποδεκτή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτεθούν στον κ. Χάρη Κυρίλλου, τηλέφωνο 22352341.