Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά προσφορές για την έκδοση του περιοδικού ΚΟΠ. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά προσφορές για την έκδοση του περιοδικού ΚΟΠ.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά προσφορές για την έκδοση του περιοδικού ΚΟΠ.

Η προσφορά θα καλύπτει την περίοδο 2017 - 2018 και θα περιλαμβάνει επτά εκδόσεις.

Περιγραφή
1.Διαστάσεις περιοδικού 21 Χ 28 cm
2. Αριθμός σελίδων 72 plus cover
3.Cover 250 gr art matt τετραχρωμία CMYK
4. Inside pages 170 gr art matt τετραχρωμία CMYK

Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1.Σχεδιασμό (Lay Out)
2.Σελιδοποίηση
3.Γραφιστική επεξεργασία εξωφύλλου
4.Επεξεργασία φωτογραφιών
5.Εκτύπωση και παράδοση στα γραφεία της ΚΟΠ

Προσφορά για 1200 αντίτυπα και 2400 αντίτυπα.

Σημειώνεται ότι πριν την ολοκλήρωση του κάθε τεύχους πιθανό να χρειαστεί εργασία και Σαββατοκύριακο ή και ώρες εκτός ωρών γραφείου.

Επίσης ο προσφοροδότης θα έχει υποχρέωση να προβαίνει σε όλες τις αλλαγές που θα υποδεικνύει το Γραφείο Τύπου ΚΟΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να αποταθούν στον Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου ΚΟΠ κ. Κυριάκο Γιωργαλλή.

Πριν από την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραλάβουν το έντυπο ΚΟΠ και να παραδώσουν στην Ομοσπονδία δείγμα παρόμοιας δουλειάς τους.

Οι προσφορές θα παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στον Κυριάκο Γιωργαλλή μέχρι το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 2017.