Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 ( Φοιτητική Χορηγία ) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 ( Φοιτητική Χορηγία )

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται βάσει των προνοιών που ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015).

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση 
εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι: Περιγραφή
Λήψη
Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017
Αίτηση και ενημερωτικό τρίπτυχο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Έντυπα