Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού οι οποίες αφορούν απασχόληση αποκλειστικά στον Τομέα Καθαριότητας (Συλλογή Σκυβάλων) για περίοδο οκτώ (8) μηνών.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν κατά τις εργάσιμες ώρες από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, Λεωφ Στροβόλου αρ.100, και να το παραδώσουν στο γραφείο 12 (2ος όροφος Δημ.Μεγάρου) μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2017.

Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.

  1. Αίτηση για διορισμό στην Υπηρεσία του Δήμου (υπαλληλικό προσωπικό)
  2. Αίτηση για διορισμό στην Υπηρεσία του Δήμου (εργατικό προσωπικό)