Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2017 (διαθέσιμα στο κοινό από τη Δευτέρα 20/02/2017) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2017 (διαθέσιμα στο κοινό από τη Δευτέρα 20/02/2017)

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2017

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι τα νέα έντυπα αιτήσεων για την παροχή επιδόματος τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας για το 2017, θα είναι διαθέσιμα στο κοινό από τη Δευτέρα 20/02/2017.

Το έντυπο αίτησης για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας (ενιαίο έντυπο) μπορεί να εξασφαλιστεί από τα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για το Επίδομα Τέκνου (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλη την Κύπρο, τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου) καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: http://www.mlsi.gov.cy.

Συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υποβάλλονται στην Υπηρεσία για το Επίδομα Τέκνου στην ανωτέρω διεύθυνση, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλη την Κύπρο και στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου). Επίσης, οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 1489 Λευκωσία.

Σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση, θα καταβληθεί κατ΄εξαίρεση το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας, μέχρι και τον Μάρτιο 2017, νοουμένου ότι, βάσει των στοιχείων της περσινής αίτησής τους, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν ξεπερνούσε τις €39.000.

Από τον Απρίλιο 2017, το επίδομα θα καταβάλλεται μηναία ΜΟΝΟ σε όσες τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν υποβάλει πλήρως συμπληρωμένη την αίτηση για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεικής οικογένειας για το 2017 και η αίτηση θα έχει εξετασθεί και εγκριθεί.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


17 Φεβρουαρίου, 2017