ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ανακοινώνουν προκήρυξη για συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις ειδικότητες του Φροντιστή για άτομα με τετραπληγία/παραπληγία και του Φροντιστή για δικαιούχους φροντίδας στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση.

Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να  υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ, στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία (ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, τηλέφωνο 22515000, τηλεομοιότυπο 22428332,) ή στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα αίτησης συμμετοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία της ΑνΑΔ στη Λευκωσία (Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος), τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.