Υδραυλικός - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Saturday, 25 March 2017

Υδραυλικός

Ζητείται υδραυλικός
Η PHC Franchised Restaurants Public Ltd, η μεγα-
λύτερη εταιρεία αλυσίδας εστιατορίων και καφετεριών
στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του τε-
χνικού τμήματος, ζητά να προσλάβει υδραυλικό με έδρα τη
Λευκωσία.
Το άτομο που θα προσληφθεί θα είναι υπεύθυνο για την
εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστά-
σεων των καφεστιατορίων της εταιρείας.
Απαιτούμενα προσόντα:
 Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογη
θέση
Άδεια οδήγησης
Επιπρόσθετες γνώσεις σε διάφορες χειρωνακτικές
δουλειές ή/και συντήρηση κτιρίων θα θεωρηθεί
επιπρόσθετο προσόν.
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν αυστη-
ρά εμπιστευτικές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφω-
νο 99825217 ή στο φαξ: 22028714 ή με ένα σύντομο
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση re-
cruitment@phc.com.cy το αργότερο μέχρι τις
31/3/2017.