Ελαιοχρωματιστης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Ελαιοχρωματιστης

Ζητείται
ελαιοχρωματιστής
H PHC Franchised Restaurants Public Ltd, η μεγαλύ-
τερη εταιρεία αλυσίδας εστιατορίων και καφετεριών στην
Κύπρο, μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του τεχνικού
τμήματος ζητά να προσλάβει ελαιοχρωματιστή με έδρα τη
Λεμεσό.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
• Άδεια οδήγησης
• Επιπρόσθετες γνώσεις σε διάφορες χειρωνακτικές δου-
λειές ή/και συντήρηση κτιρίων θα θεωρηθούν επιπρό-
σθετο προσόν.
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν αυστηρά
εμπιστευτικές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο
99825217 ή στο φαξ: 22028714 ή με ένα σύντομο βιο-
γραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruit-
ment@phc.com.cy το αργότερο μέχρι τις 31/3/2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου