Επιμορφωτικά Προγράμματα (Εκπαίδευση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (NS ΦΒ 17-1)) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Επιμορφωτικά Προγράμματα (Εκπαίδευση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (NS ΦΒ 17-1))


Τίτλος Προγράμματος:
Εκπαίδευση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Κωδικός Προγράμματος:
NS ΦΒ 17-1
Διάρκεια Προγράμματος:
58 ώρες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 18/04/2017 - 06/06/2017 (04.30μμ – 08.00μμ και 09.00μμ)
Τόπος Διεξαγωγής:
Εργαστήρια ΚΕΠΑ, πρώην ΑΤΙ
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ανδρέας Πολυδώρου
Τηλ.: 22697231, Φαξ:22375450 Email: 
apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy
Δικαίωμα Συμμετοχής:
€ 200 το άτομο
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:
€ 160 το άτομο
Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ:
€ 40 το άτομο


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ Κ Ε 2.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση Συμμετοχής ΑνΑΔ - NS ΦΒ 17-1.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση Συμμετοχής ΚΕΠΑ - NS ΦΒ 17-1.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναλυτικό Πρόγραμμα NS ΦΒ 17-1.pdf