4 Θέσεις εργασίας στην Cyfield Group - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

4 Θέσεις εργασίας στην Cyfield Group

Cyfield-Nemesis GroupΕΜΠΕΙΡΟ ΠΩΛΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΛΕΜΕΣΟΣ
Εξειδικευμένες γνώσεις στην πώληση ακινήτων στην Κυπριακή αγορά
Τουλάχιστο 5 χρόνια πείρα σε πωλήσεις ακινήτων σε ξένους
Γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΩΛΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Εξειδικευμένες γνώσεις στην πώληση ακινήτων στην Κυπριακή και Ξένη αγορά
Τουλάχιστο 10 χρόνια πείρα σε πωλήσεις ακινήτων σε Κύπριους και ξένους
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πολύ καλή γνώση της Ελληνική και της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση άλλων ξένων γλωσσών (Ρωσικά, Αραβικά) θα θεωρηθει επιπροόθετο προσόν

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΛΕΜΕΣΟΣ
Πτυχίο μεταλλειολόγου
5ετής εμπειρία στην εξόρυξη υλικών Λατομείου
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING
ΕΜΠΕΙΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ για να αναλάβει την διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων του Ομίλου
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε Μάρκετινγκ ή συναφές
Τουλάχιστο 5 χρόνια εργασιακή πείρα σε διαφήμιση
Εξειδίκευση σε ηλεκτρονικά μέσα διαφήμισης

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εντιμότητα και ευθύτητα χαρακτήρα, αναγνωρισμένες διοικητικές ικανότητες, καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών στα προγράμματα της ειδικότητας τους  και πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Προσφέρονται:
Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, συμπεριλαμβανομένου Ταμείου Υγείας και άλλων ωφελημάτων
Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον
Δυνατότητα ανέλιξης
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και θα απαντηθούν όσες πληρούν τα στοιχεία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cyfieldgroup.com μέχρι τις 20 Μαΐου 2017.