Καθαρίστρια – Παιδοκόμος - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Καθαρίστρια – Παιδοκόμος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ
Προκήρυξή κενής θέσης εργασίας στο ΣΚΕ Φρενάρους
Τίτλος θέσης: Καθαρίστρια – Παιδοκόμος
Οργάνωση: ΣΚΕ Φρενάρους (για Παιδική Λέσχη)
Περιγραφή θέσης:
Θα φροντίζει για την καθαριότητα όλου του εσωτερικού και του
εξωτερικού χώρου  του  σχολείου. Θα  βοηθάει  τις  δασκάλες  για
την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος.
Απαραίτητα Προσόντα:
•Απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης
•Άριστη γνώση ελληνικών
•Ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα
Ώρες εργασίας: 38 ώρες την εβδομάδα
Μέρες εργασίας: Πενθήμερη  εργασία,  Δευτέρα  μέχρι  Παρα-
σκευή
Μισθός: €870
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τοποθετούν το βιογραφικό τους
στο  κουτί προσφορών που  βρίσκεται  στο Κοινοτικό Συμβούλιο
Φρενάρους, από  τις 7.30π.μ.  – 14.30μ.μ., μέχρι  τις 21/4/2017.
Οι αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα κριτήρια δεν θα λαμβάνον-
ται υπόψιν