ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Οικονομικού Διευθυντή, Υπουργείο Οικονομικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001, 58.920. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015. 
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31.7.2017

Για τα Απαιτούμενα Προσόντα και τα Καθήκοντα της θέσης καθώς και για το σχετικό έντυπο Αίτησης βλέπετε σχετική Ιστοσελίδα
Επιπρόσθετα Στοιχεία
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορίες: Δημόσια Διοίκηση | Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη
Υποκατηγορίες: Δημόσιος Υπάλληλος | Εύρεση Εργασίας