Ζητείται Διαχειριστής/τρια καταστήματος - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ζητείται Διαχειριστής/τρια καταστήματος

Η εταιρεία So Easy Stores Ltd ιδιοκτήτης και διαχειριστής αλυσίδας 23 καταστημάτων διαρκούς εξυπηρέτησης παγκύπρια ζητά να προσλάβει Διαχειριστή καταστήματος για τις επαρχίες Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό.
Κύρια Καθήκοντα:

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης ενός καταστήματος So Easy στη βάση σχετικής συμφωνίας διαχείρισης που θα αναλυθεί σε όσους επιλεχθούν.
Έχει την ευθύνη για το προσωπικό του καταστήματος και για την ορθή λειτουργία του καταστήματος στην βάση της προαναφερόμενης συμφωνίας και των εταιρικών διαδικασιών, εγχειριδίων λειτουργίας και των οδηγιών της διεύθυνσης.
Advertisement Άλλα καθήκοντα σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Εργασιών.

Κύρια Προσόντα:
Πτυχίο ή Δίπλωμα σχετικό με την διοίκηση επιχειρήσεων ή σχετικό με το εμπόριο και δη το λιανικό ή ανάλογη πείρα στο λιανικό εμπόριο.
Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
Καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ.
Απολαβές
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.
Σημείωση:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στο vacancies@soeasy-kiosks.com με θέμα: Διαχειριστές Καταστημάτων.
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.