ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ανακοινώνουν προκήρυξη για συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Δικαιούχων ΕΕΕ, στην Ξενοδοχειακή/Επισιτιστική Βιομηχανία. Θα εφαρμοστούν προγράμματα για τις ειδικότητες του τραπεζοκόμου, του μπάρμαν, της καμαριέρας και του υπάλληλου υποδοχής.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων Δικαιούχων ΕΕΕ για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις πιο πάνω ειδικότητες, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση. Πρόσθετα, τα προγράμματα στοχεύουν στην πιστοποίηση της ικανότητας και των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων Δικαιούχων ΕΕΕ βάσει του σχετικού Προτύπου Επαγγελματικών Προσόντων.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από ανέργους Δικαιούχους ΕΕΕ, οι οποίοι θα επιλεγούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του ΥΕΠΚΑ και θα ενημερωθούν με επιστολή για συμμετοχή στα προγράμματα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να  υποβάλλονται στα γραφεία του Αναδόχου Private Institute Plato Educational Services Ltd, στη διεύθυνση Σουλίου 8, 1ος όροφος, 3016 Άγιος Ιωάννης, Λεμεσός (ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 55001, 3820 Λεμεσός, τηλέφωνα 25564260/ 25571138, τηλεομοιότυπο 25561564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο plato@cytanet.com.cy, ιστοσελίδα www.plato-edu.comαπό την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΑνΑΔ 22515000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου