ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €65.315 στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της
Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές
Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.


Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1.8.2018

Για τα Απαιτούμενα Προσόντα και τα Καθήκοντα της θέσης καθώς και για το σχετικό έντυπο Αίτησης βλέπετε σχετική Ιστοσελίδα
Επιπρόσθετα Στοιχεία
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου