Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Wednesday, 17 January 2018

Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής

Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής
Telecommunications Engineering
 • Data communications and networking
 • Statistical analysis and quality control
 • Digital communications
 • Satellite communications
Cybersecurity
 • Current trends in cybersecurity
 • Machine learning in cybersecurity
 • Data privacy in the era of data mining and AI
 • Ethical hacking and penetration testing
 • Incident response and forensic analysis
Καθήκοντα και ευθύνες:
 • Ακολουθεί την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, όπως αυτές ορίζονται από το Συμβούλιο του Πανεπιστήμιου 
 • Εφαρμόζει   το μοντέλο μάθησης του Πανεπιστήμιου και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας
Προσόντα που απαιτούνται:
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών  στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Επαγγελματική  συμπεριφορά και δεξιότητες παρουσίασης
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης των φοιτητών
 • Δυναμική προσωπικότητα με καινοτόμες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
 • Επιστολή στην οποία να φαίνεται το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρονται
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
Υποβολή αιτήσεων:
Οι αιτήσεις  να υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τη τη Κυριακή, 21 Ιανουαρίου  2018, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: hrm@euc.ac.cy
Τηλ: +357 22713061