Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com
Booking.com

17 Ιανουαρίου 2018

Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής

Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής
Telecommunications Engineering
 • Data communications and networking
 • Statistical analysis and quality control
 • Digital communications
 • Satellite communications
Cybersecurity
 • Current trends in cybersecurity
 • Machine learning in cybersecurity
 • Data privacy in the era of data mining and AI
 • Ethical hacking and penetration testing
 • Incident response and forensic analysis
Καθήκοντα και ευθύνες:
 • Ακολουθεί την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, όπως αυτές ορίζονται από το Συμβούλιο του Πανεπιστήμιου 
 • Εφαρμόζει   το μοντέλο μάθησης του Πανεπιστήμιου και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας
Προσόντα που απαιτούνται:
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών  στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Επαγγελματική  συμπεριφορά και δεξιότητες παρουσίασης
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης των φοιτητών
 • Δυναμική προσωπικότητα με καινοτόμες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
 • Επιστολή στην οποία να φαίνεται το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρονται
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
Υποβολή αιτήσεων:
Οι αιτήσεις  να υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τη τη Κυριακή, 21 Ιανουαρίου  2018, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: hrm@euc.ac.cy
Τηλ: +357 22713061

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου