Παροχή υποτροφιών από Eni Cyprus Limited σε πολίτες ή μόνιμους κατοίκους Κυπριακής Δημοκρατίας. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Monday, 12 March 2018

Παροχή υποτροφιών από Eni Cyprus Limited σε πολίτες ή μόνιμους κατοίκους Κυπριακής Δημοκρατίας.


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με ανακοίνωσή του πληροφορεί το κοινό ότι η εταιρεία Eni Cyprus Limited, στο πλαίσιο Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής που διατηρεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσφέρει αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα, από το ΕΝΙ Corporate University, στο πεδίο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Διοίκησης και Οικονομικών (Master Degree in Energy and Environmental Management and Economics – ΜEDEA), συνολικού ύψους €125.000, για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Όλα τα έξοδα, όπως δίδακτρα, τέλη εγγραφής, έξοδα ταξιδιού, έξοδα διαμονής και συντήρησης θα καλύπτονται απευθείας από την υποτροφία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα αφορά πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τον τρόπο υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

https://www.eni.com/en_IT/careers/training-and-guidance/the-scuola-mattei-and-the-medea-masters.page

https://enirecruit.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=MSTMEDEA2018&tz=GMT%2B01%3A00

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο 2018 και διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο 2019.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει καθοριστεί η 31η Μαρτίου 2018.