34 νέες θέσεις προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

34 νέες θέσεις προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης Επισκέπτη Ακαδημαϊκού (σε οποιαδήποτε βαθμίδα) μέχρι τις 4 Μαΐου 2018.
Το Τμήμα Φυσικής δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δυο (2) θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών σε οποιαδήποτε βαθμίδα μέχρι τις 18 Μαΐου 2018
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου