34 νέες θέσεις προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Wednesday, 18 April 2018

34 νέες θέσεις προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης Επισκέπτη Ακαδημαϊκού (σε οποιαδήποτε βαθμίδα) μέχρι τις 4 Μαΐου 2018.
Το Τμήμα Φυσικής δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δυο (2) θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών σε οποιαδήποτε βαθμίδα μέχρι τις 18 Μαΐου 2018