Ο Ομιλος εταιρειών της A Ζορπάς & Υιοί Λτδ ζητά να στελεχώσει την ψησταριά περιοχή Αγ Αντωνίου, Λευκωσία με Μάγειρα Β. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Monday, 16 April 2018

Ο Ομιλος εταιρειών της A Ζορπάς & Υιοί Λτδ ζητά να στελεχώσει την ψησταριά περιοχή Αγ Αντωνίου, Λευκωσία με Μάγειρα Β.

Ο Ομιλος εταιρειών της A Ζορπάς & Υιοί Λτδ ζητά να στελεχώσει την ψησταριά περιοχή Αγ Αντωνίου, Λευκωσία με Μάγειρα Β.
Περιγραφή εργασίας:
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη για την ψησταριά του καταστήματος. Θα
συνεργάζεται με τον Chef για την δημιουργία, την ποιότητα και την παρουσίαση
των φαγητών. Επίσης θα έχει υπό την ευθύνη του την τήρηση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής,
τα επίπεδα ποιότητας HACCP και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.
Ακαδημαϊκή μόρφωση:
  • Δίπλωμα Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου ή άλλο συναφές πτυχίο
Προσόντα:
  • Εχεμύθεια
  • Οργανωτικές δυνατότητες
  • Γνώση ελληνικής γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο είναι απαραίτητη.
  • Προηγούμενη εμπειρία θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν.
Ωφελήματα: Ελκυστικό πακέτο απολαβών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 13ος μισθός, ταμείο προνοίας
Ωράριο: 17:00 - 01:00
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικού μέσω της ιστοσελίδας: www.zorbas.com.cy ή μέσω FAX 22466235