Κοινωνικό Λειτουργός - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Friday, 22 June 2018

Κοινωνικό Λειτουργός

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center ψάχνει για επαγγελματία Κοινωνικό Λειτουργό με πείρα τουλάχιστον ενός έτους, για να εργαστεί στο Παγκύπριο πρόγραμμα αναδοχής του Οργανισμού με έδρα τη Λευκωσία.

 

Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε διάφορα επίπεδα:

* Πτυχίο στη Κοινωνική Εργασία (μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

* Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς

* Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

* Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες

* Άριστη γνώση Η/Υ και λογισμικού Microsoft Office

* Κατοχή άδειας οδήγησης

* Επικοινωνιακά προσόντα και ομαδικό πνεύμα

 

Καθήκοντα:

* Εμπλοκή στο πρόγραμμα αναδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων

* Διεξαγωγή κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης υποψήφιων ανάδοχων οικογενειών και κατ’ οίκον επισκέψεις Παγκύπρια

* Εκπαιδεύσεις στους υποψήφιους ανάδοχους γονείς

* Συμμετοχή στη συγγραφή προτάσεων για σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και στην υλοποίηση αυτών

* Διοικητικά καθήκοντα

* Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούμε όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλ. ταχυδρομείο jobs@uncrcpc.org μέχρι 30/6/2018